ipday
การท่องเที่ยว


น้ำตกไพรวัลย์

        เป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัดพัทลุง น้ำตกไหลลงมาจากหน้าผาสูงชันน้ำไหลแรงสามารถเล่นน้ำได้ในชั้นล่างบริเวณโดยรอบเงียบสงบ มีต้นไม้นานาชนิดปกคลุมอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ จึงทำให้น้ำตกมีน้ำตลอดทั้งปี ตั้งอยู่ในหน่วยพิทักษ์ป่าบ้านพูด เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด ตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา

        สามารถเดินทางจากบ้านคลองหมวยไปตามถนนตำบลลำสินธุ์บ้านกงหรา (ทางหลวงหมายเลข 4122) ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร ทางเข้าน้ำตกอยู่ทางทิศตะวันตก เป็นทางลูกรัง 3 กิโลเมตร บริเวณน้ำตกมีลานจอดรถและร้านอาหารไว้คอยบริการนักท่องเที่ยว


นักท่องเที่ยวสามารถเดินขึ้นไปยังชั้นบนของน้ำตกไพรวัลย์ได้ โดยการปีนไปตามทางซึ่งค่อนข้างชัน ชั้นนี้จะเล็กกว่าชั้นแรกมาก แต่น้ำไหลแรง มีแอ่งน้ำเล่นน้ำได้ ข้อสำคัญในช่วงหน้าฝนน้ำตกจะมีน้ำไหลแรงมาก นักท่องเที่ยวควรใช้ความระมัดระวังค่อนข้างมาก...

ประวัติน้ำตกไพรวัลย์

                   นำ้ตกไพรวัลย์เดิมชื่อ  "น้ำตกโหน่ง"  หมายถึง  ความอยู่ห่างไกลจากความเจริญและผู้คนก็ไม่มี  เมื่อก่อนติดกับชะรัด  อำเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง  หลักจากนั้นไม่นานกงหราถูกแยกออกมาเป็นกิ่งอำเภอกงหรา  และตั้งตำบลคลองเฉลิมเมื่อปี  พ.ศ.  2468  มีชาวบ้านเข้าไปหาของป่าและล่าสัตว์และเห็นมีน้ำตกและลำธานสวยงามมาก  เลยบอกต่อ ๆ  มาปากต่อปาก  แต่ไม่มีทางเดินเข้าน้ำตก   ต้องเดินด้วยเท้าขึ้นทางลำคลอง   ต่อปีปี  2469  มีชาวบ้านเข้าไปบุกเบิกทำสวนและได้กระท่อมจับจองที่ดิน   ชื่อนายเพียน   ขำผอม  หลักจากนั้นมาเริ่มมีชาวบ้านทะยอยเข้ามาจับจองที่ดิน   และช่วยกันทำทางเดินเท้าเข้าสู่นำ้ตกระยะทางประมาณ  3  กิโลเมตร  อยู่มาหลายปีก็มีชาวบ้านเข้าไปอาบน้ำและเที่ยวชมน้ำตก  มีหญิงสาวในหมู่บ้านเกิดพลัดตกน้ำตกเสียชีวิต  1  คน  ทางหมู่บ้านก็เลยเปลี่ยนชื่อนำ้ตกเป็น  "น้ำตกนางลอย"  และชื่อนำ้ตกนางลอยก็รู้จักกันในหมู่บ้านและตำบลเท่านั้น   หลักจากนั้นมีการทำถนนเข้าสู่นำ้ตกและนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเป็นจำนวนมาก   โดยเฉพาะวันหยุดเทศกาลต่าง ๆ  มีคนพลัดนำ้ตกเสียชีวิตทุกปี  รวมแล้วประมาณ  13  ราย   ปี  2500  ชาวบ้านเลยทำบุญใหญ่ที่นำ้ตก   ซึ่งมีชาวบ้านไม่กี่ครอบครัวต้องหาผู้รู้ทางศาสนามาทำบุญใหญ่   และเปลี่ยนชื่อนำ้ตกเป็น  "น้ำตกไพรวัลย์"  หลังจากนั้นมาไม่มีนักท่องเที่ยวเสียชีวิตอีกจนถึงปัจจุบัน
 

น้ำตกมโนราห์

        เป็นน้ำตกขนาดกลาง น้ำใสมีสีเขียวไหลแรงลงสู่ลำธาร ซึ่งประกอบไปด้วยโขดหินเกาะแก่งเป็นระยะทางยาว อีกทั้งยังมีสะพานแขวนให้นักท่องเที่ยวได้เดินชมกันอีกด้วย เหมาะอย่างยิ่งในการพักผ่อนและเล่นน้ำ

        ตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งนาโพธิ์พื้นที่ความรับผิดชอบของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด อยู่ก่อนถึงน้ำตกไพรวัลย์เมื่อถึงบริเวณลานขอดรถแล้วเดินเท้าเข้าไปอีกประมาณ 500 เมตรทางเดินมีบันไดให้เดินได้อย่างสะดวกสบาย...

เขาเจ็ดยอด
         อยู่บนเทือกบรรทัดที่วางตัวทอดยาวในแนวเหนือใต้จากนครศรีธรรมราชถึงสงขลา   สันปันนำ้เป็นเส้นแบ่งจังหวัดระหว่างตรังกับพัทลุง   ปกคลุมด้วยผืนป่าป่าเขตร้อนท่ีอุดมสมบูรณ์   เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เป็นที่รู้จักของเดินป่าและนักท่องเที่ยวทั่วไป   มีเส้นทางเดินป่าสวย ๆ  หลายเส้นทางโดยเฉพาะเส้นทางเดินป่าขึ้นเขาเจ็ดยอดนับเป็นเส้นทางยอดนิยมของพัทลุง   สภาพอากาศโดยทั่วไปจะหนาวเย็นตลอดทั้งปี   อุณภูมิเฉลี่ย  8 - 15  องศา   บริเวณโดยรอบถูกปกคลุมด้วยต้นไม้แคระสลับกันกับดงบัวเแฉก   ทุ่งกระจูดและทุ่งหญ้ากว้าง       


      


 บ่อน้ำโหล๊ะจังกระ

               น้ำพุร้อนบ้านโหล๊ะจังกระ   เป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ี่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ   บ่อน้ำร้อนบ้านโหล๊ะจังกระเป็นคอนกรีต  ขนาดประมาณ  10  เมตร  จำนวน  2  บ่อ  ไว้สำหรับอาบน้ำ  1  บ่อ  น้ำใส  ไม่มีกลิ่นกำมะถัน  พบสาหร่ายสีเขียว - ขาว  เล็กน้อย
              
 
   
 น้ำตกนำ้น้อย
         น้ำตกนำ้น้อยเป็นน้ำตกท่ี่เป็นสวรรค์สำหรับนักชมธรรมชาติ   ด้วยความเงิยบสงบแต่สวยงามมากที่หนึ่ง   อาจถือได้ว่าเป็นนำ้ตกขนาดกลางเมื่อเทียบกับน้ำตกอื่น ๆ  ของจังหวัดพัทลุง   เนื่องจากน้ำตกน้ำน้อยยังไม่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงเท่าท่ีควร   หากทว่านำ้ตกนำ้น้อยเป็นน้ำตกท่ี่รูปแบบการทิ้งตัวของสายนำ้ท่ี่สวยงาม   ทั้งยังสามารถเล่นนำ้ได้อย่างปลอดภัยค่อนข้างสูงอีกด้วย   และบรเวณใกล้ ๆ  กัน   ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอ่างเก็บนำ้โคกไทรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  สงบ  ร่มเย็น  เหมาะแก่การพักผ่อน
            


 

Untitled-303

Untitled-505
 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com