ipday
ขอเชิญร่วมเที่ยว ร่วมสืบสานมรดกไทย เล่นสงกรานต์ กินข้าวหมก เที่ยวน้ำตกไพรวัลย์ PDF พิมพ์
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
เขียนโดย office   
ด้วย วันที่ 12 เมษายน 2557 นี้ อำเภอกงหรา ร่วมกับ อบต.คลองเฉลิม กำหนดจัดกิจกรรม ถนน ข้าวหมก ณ บริเวณลานน้ำตกไพรวัลย์ ภายใต้ชื่อกิจกรรมว่า เล่นสงกรานต์ กินข้าวหมก เที่ยวน้ำตกไพรวัลย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ประชาสัมพันธ์ สถานที่ท่องเที่ยว น้ำตกไพรวัลย์ และเพื่อร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ โดยกิจกรรม ประกอบด้วย การแสดงบนเวที  การแข่งขันมวยทะเล  การรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และ ชิม ข้าวหมก ซึ่งขึ้นชื่อ ของอำเภอกงหรา  จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อเชิญชวน เดินทางมาท่องเที่ยว น้ำตกไพรวัลย์
 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com