ipday
วันเด็กแห่งชาติ 2559 PDF พิมพ์
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
เขียนโดย office   
วันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี  2559  นายดาเร็ต   ขำนุรักษ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเฉลิม  นายก่อ   เหล็มปาน   รองนายก ฯ   นายสิน   ขวัญสกุล   รองนายก ฯ   นายสมศักดิ์   ไข่เอ็ม   เลขานายก ฯ  เป็นประธานในพิธีวันเด็กแห่งชาติ   และของขวัญให้กับมาเด็กที่มาร่วมงาน  ในวันเสาร์ที่  9  มกราคม  2559   ณ   ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเฉลิม
 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com