ipday
ปล่อยปลาน้ำจืดคลองหลักสาม
กิจกรรมเด่นๆอบต.
เขียนโดย office   
วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2016 เวลา 15:35
เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 59 ที่ผ่านมา ทางผู้นำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง ได้ร่วมกับชาวบ้านนำพันธ์ุปลากินพืชที่ได้รับมอบมาจากศูนย์วิจัยและฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดพัทลุง จำนวน 130 ถุง มาปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติบริเวณเหนือฝ่ายกั้นน้ำชลประทานคลองหลักสามเพื่อเพิ่มสมดุลให้กับแหล่งน้ำและการบริโภคของชาวบ้านต่อไปในการนี้จึงใคร่ขอขอบคุณทางผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดพัทลุงใว้เป็นอย่างสูง

 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com