ipday
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส อบต.คลองเฉลิม PDF พิมพ์
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
เขียนโดย office   
    ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเฉลิม  ขอประกาศเจตจำนงที่จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต  มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจำนงทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในและภายนอกหน่วยงาน  รายละเอียดตามประกาศ
Attachments:
Download this file (เจตจำนง.pdf)เจตจำนง.pdf[ ]2583 Kb
 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com