ipday
กิจกรรมเด่นๆอบต.
title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 มหกรรมกีฬาต้านยาเสพติด "ไพรวัลย์เกมส์ ครั้งที่ 15" พุธ, 27 กรกฏาคม 2016 office 122
2 ปล่อยปลาน้ำจืดคลองหลักสาม ศุกร์, 10 มิถุนายน 2016 office 112
3 สภากาแฟ จันทร์, 04 เมษายน 2016 office 128
4 ตรวจเยี่ยมคนไข้ติดเตียง จันทร์, 18 มกราคม 2016 office 123
5 โครงการท้องถิ่นไทย ใส่ใจความสะอาด คนในชาติมีความสุข จันทร์, 18 มกราคม 2016 office 333
6 วันเด็กแห่งชาติ 2559 อังคาร, 12 มกราคม 2016 office 61
7 วันเด็กแห่งชาติ 2558 เสาร์, 10 มกราคม 2015 office 176
8 5 ธันวามหาราช จันทร์, 01 ธันวาคม 2014 office 176
9 ตัดแต่งกิ่งสองข้างถนน จันทร์, 24 พฤศจิกายน 2014 office 207
10 แก้ปัญหาน้ำท่วมขัง จันทร์, 24 พฤศจิกายน 2014 office 206
11 โครงการคลองสวย นำ้ใส จันทร์, 24 พฤศจิกายน 2014 office 210
12 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเพื่ออนาคตลูกหลานคนเมืองลุงปี 2557 ศุกร์, 19 กันยายน 2014 office 182
13 กิจกรรมอบรมส่งเสริมประสิทธิภาพผู้ดูแลเด็ก พุธ, 11 ธันวาคม 2013 office 272
14 โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพแก่คณะผู้บริหาร และ สมาชิก อบต. พุธ, 25 กันยายน 2013 office 304
15 โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พุธ, 25 กันยายน 2013 office 307
16 มหกรรมถนนสุขภาพดีวิถีคนคลองเฉลิม จันทร์, 16 กันยายน 2013 office 224
17 กิจกรรมวันผู้สูงอายุ จันทร์, 16 กันยายน 2013 office 201
18 โครงการฝึกอบรม อปพร. ประจำปี 2556 จันทร์, 16 กันยายน 2013 office 157
19 โครงการฝึกซ้อมแผนดินโคลนถล่ม จันทร์, 16 กันยายน 2013 office 157
20 อบรมให้ความครูแก่ครูศูนย์เด็กเล็ก เกี่ยวกับหลักโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย ศุกร์, 16 สิงหาคม 2013 office 184
21 รับสมัครบุคคลเข้าฝึก อปพร. พุธ, 07 สิงหาคม 2013 office 162
22 ประชุม หัวหน้าส่วนราชการ เตรียมจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 พุธ, 31 กรกฏาคม 2013 office 188
23 กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันเข้าพรรษา พุธ, 24 กรกฏาคม 2013 office 166
24 มหกรรมกีฬาต้านยาเสพติดไพรวัลย์เกมส์ ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 3 - 26 มิถุนายน 2556 ณ สนามโรงเรียนบ้านพูด กรป.กลาง พุธ, 29 พฤษภาคม 2013 office 471
25 โครงการอบรมส่งเสริมประสิทธิภาพผู้ดูแลเด็ก พฤหัสบดี, 09 พฤษภาคม 2013 office 156
26 โครงการค่ายเยาวชนกลางวันสัมพันธ์ชุมชน พฤหัสบดี, 02 พฤษภาคม 2013 office 179
27 โครงการสุนัติหมู่ พฤหัสบดี, 04 เมษายน 2013 office 158
28 พิธีรับประกาศนีบัตร อังคาร, 26 มีนาคม 2013 office 161
29 โครงการลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อให้ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มประสบการณ์ในการ พฤหัสบดี, 14 มีนาคม 2013 office 377
30 วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2556 ศุกร์, 11 มกราคม 2013 office 206
31 งานวันลอยกระทงประจำปี 2555 พฤหัสบดี, 29 พฤศจิกายน 2012 office 182
32 การประชุมสภา ครั้งแรก อังคาร, 20 พฤศจิกายน 2012 office 177
33 มหกรรมกีฬาต้านยาเสพติดไพรวัลย์้เกมส์ ครั้งที่ 12 พฤหัสบดี, 08 พฤศจิกายน 2012 office 238
34 กิจกรรมค่ายบำบัดยาเสพติด พฤหัสบดี, 16 สิงหาคม 2012 office 250
35 7 วันอันตราย ช่วงปีใหม่ พฤหัสบดี, 05 มกราคม 2012 office 251
36 เตรียมรับน้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก พฤหัสบดี, 03 พฤศจิกายน 2011 office 237
37 งานลากพระสืบสานประเพณีวัฒนธรรมปักษ์ใต้ พุธ, 02 พฤศจิกายน 2011 ple 228
38 คำอวยพรปีใหม่จากนายก อบต.สู่พี่น้องชาวคลองเฉลิม พฤหัสบดี, 30 ธันวาคม 2010 office 1168
39 โครงการอบรมกฎหมายจราจรพร้อมทำใบขับขี่ พุธ, 15 ธันวาคม 2010 office 956
40 นางนงเยาว์ วรรณวโรทร ภรรยา รองอธีกรมส่งเสริมฯ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ฯ จันทร์, 22 พฤศจิกายน 2010 office 786
41 ธารน้ำใจ จาก อบต. คลองเฉลิม สู่พี่น้องผู้ประสบอุทกภัย และ วาตภัย ในพื้นที่ จ.พัทลุง และ สงขลา อังคาร, 09 พฤศจิกายน 2010 office 475
42 นายวัชรพงศ์ เหล็มปาน นายก อบต.ได้รับรางวัลคนดีศรีเมืองลุง อังคาร, 05 ตุลาคม 2010 office 478
43 อบต.คลองเฉลิม จัดโครงการทัศนศึกษาดูงานและฝึกอบรมให้แก่บุคคลากรของ อบต. ศุกร์, 10 กันยายน 2010 office 840
44 ปล่อยกุ้งก้ามกามลงสู่อ่างเก็บน้ำ แสนตัว ศุกร์, 16 กรกฏาคม 2010 office 319
45 Big clening Day พฤหัสบดี, 15 กรกฏาคม 2010 office 268
46 ศูนย์ อปพร. ศุกร์, 04 มิถุนายน 2010 manager 1727
47 กิจกรรมด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและเยาวชน ศุกร์, 04 มิถุนายน 2010 manager 392
48 ไพรวัลย์เกมส์ครั้งที่ 9 ศุกร์, 04 มิถุนายน 2010 manager 651
49 บรรเทาสาธารณภัย ช่วยเหลือคนชราและผู้ทุพลภาพ ศุกร์, 04 มิถุนายน 2010 manager 496
50 กิจกรรมศึกษาดูงาน ศุกร์, 04 มิถุนายน 2010 manager 273
51 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ศุกร์, 04 มิถุนายน 2010 manager 722
 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com